نصب و راه اندازی

  • نصب و راه اندازی پرینترهای لیزری و جوهر افشان
  • نصب و راه اندازی دستگاه های فتوکپی
  • نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات فروشگاهی ( فیش پرینتر-لیبل پرینتر-صندوق فروشگاهی)
  • نصب و راه اندازی شبکه های سازمانی ، اداری ، فروشگاهی ، رستوران