گارانتی

شرایط گارانتی:

لطفا قبل از ارسال دستگاه به واحد گارانتی به دقت شرایط زیر را بررسی نمایید
شرایط تایید گارانتی :
 • ضمانتنامه دستگاهها فقط با داشتن کارت گارانتی و سریال روی دستگاه اعتبار دارد.
 • خدمات گارانتی فقط توسط مراکز مجاز معرفی شده در محل تعمیر گاه ارائه می گردد.
 • هزينه هاي مربوط به ارسال دستگاه به واحد خدمات بعهده خريدار مي باشد.
 • حداكثر زمان تحت پوشش خدمات گارانتي 12 ماه از تاريخ خريد كالا مي باشد.
 • چنانچه پلمپ دستگاه باز شده باشد و يا شماره سريال ضمانتنامه يا دستگاه مخدوش و يا با يكديگر مطابقت نداشته باشد، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط است.
شرایط خارج شدن از گارانتی:
 • مخدوش بودن کارت، شماره سریال و یا برچسب هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
 • عدم تطابق سریال دستگاه با سریال درج شده در کارت گارنتی
 • هرگونه صدمه فیزیکی ناشی از ضربه، آتش سوزی، نفوذ مایعات، زنگ زدگی، استفاده در محیط های آلوده و پر گرد و غبار، بکارگیری آداپتورهای متفرقه ، ارتقا و تغییر در قطعات.
 • انجام هرگونه تعمیر و یا دستکاری توسط افراد غیر مجاز (افراد غیر ازکارشناسان فنی شرکت)
 • ایرادهای ناشی از نوسانات برق ویا استفاده نا صحیح توسط مصرف کننده
 • صدمات به دلیل استفاده نادرست اجسام خارجی و تاثیر گذار مانند (گردوخاک ،سوزن ،خرد کاغذ ، منگنه ، چسب و … ) داخل دستگاه وارد شده و به دستگاه آسیب رسانده باشد .
 • مواد و لوازم مصرفی مانند هد و کارتریج و …. شامل گارانتی نمی باشد.

نواقص و صدمات ناشی از عدم استفاده صحیح و ضایعات وارده به علت حمل نامناسب ،تصادف ،سهل انگاری و یا عدم رعایت موارد مندرج در دستورالعمل طرزکار دستگاه . لقی یا شکستگی کانکتورها برق ، و ورودی دیتا  
در صورت عدم گارانتی در صورت درخواست مشتری دستگاه به صورت آزاد تعمیر و هزینه آن از مشتری اخذ می گردد